PODŁOŻE DO PRODUKCJI RODODENDRONÓW

DO PRODUKCJI RODODENDRONÓWSpecjalistyczne podłoże do uprawy rododendronów sporządzone na bazie wysokiej jakości torfu wysokiego i włókna kokosowego, z dodatkiem zeolitu. Znakomity produkt stwarzający dla roślin komfortowe warunki wzrostu. Dodatek włókna kokosowego w znacznym stopniu zwiększa pojemność wodną i powietrzną podłoża, wpływa dodatnio na rozwój systemu korzeniowego, powoduje lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Rośliny szybciej przyrastają, obficiej kwitną i lepiej się wybarwiają.

produkcja rododendrony

Ze względu na atrakcyjność oraz duży postęp w hodowli Rododenronów (różaneczniki i azalie) stały się one jedną z ważniejszych grup roślin w produkcji materiału szkółkarskiego liściastych krzewów ozdobnych. Krzewy te w ostatnich latach są dostępne dla każdego posiadacza ogrodu i w związku z tym stanowią one atrakcję nie tylko w ogrodach i parkach elitarnych, ale także są sadzone w ogrodach przydomowych i na działkach. Dla prawidłowego rozwoju krzewy te wymagają podłoża kwaśnego, przepuszczalnego, o dobrych właściwościach powietrznowodnych.

W związku z rozszerzającą się uprawą różaneczników i azalii zaistniała potrzeba wprowadzenia na rynek dobrego podłoża, a dobre podłoże to więcej niż połowa sukcesu w uprawie rododendronów.

Zalety podłoża:

Zalety podłoża FLORATIN zostały w pełni potwierdzone w badaniach prowadzonych w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

produkcja wrzos

Floratin to specjalistyczne podłoże do uprawy rododendronów sporządzone na bazie wysokiej jakości torfu wysokiego i włókna kokosowego, z dodatkiem zeolitu. Znakomity produkt stwarzający dla roślin komfortowe warunki wzrostu. Dodatek włókna kokosowego w znacznym stopniu zwiększa pojemność wodną i powietrzną podłoża, wpływa dodatnio na rozwój systemu korzeniowego, powoduje lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Rośliny szybciej przyrastają, liście są ciemno zielone, obficiej kwitną i lepiej się wybarwiają.

produkcja rododendrony

Podłoże FLORATIN spełnia wymogi pod względem właściwości chemicznych i fizycznych do produkcji różaneczników i azalii. Właściwości fizyczne i chemiczne oraz zawartość metali ciężkich zostały przebadane przez ISiK. w Skierniewicach oraz w gospodarstwach

Podłoże zneutralizowano wapnem dolomitowym i uzupełniono w składniki pokarmowe nawozem PGMix 14-16-18 z dodatkiem mikroelementów (dawka startowa dla roślin) - 0,5kg/m3.

pH podłoża 4,0-5,0, zasolenie poniżej 2g NaCl/dm3

Podłoże przed użyciem należy rozluźnić i nawilżyć. Optymalna wilgotność podłoża wynosi ok.70-80%.

Podłoże zawiera dawkę startową nawozu i w celu zapewnienia prawidłowego wzrostu roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego należy je uzupełniać w składniki pokarmowe do wartości optymalnych, wymaganych przez uprawiane rośliny.

Dodatek włókna kokosowego w znacznym stopniu zwiększa pojemność wodno-powietrzną substratu oraz trwałość jego struktury, ogranicza osiadanie i zamulanie podłoża. Bardzo korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, a tym samym na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. Rośliny szybciej przyrastają, lepiej się wybarwiają, a przewodnik nie ulega deformacji. Podłoże cechuje się wysoką stabilnością pod względem wilgotności i zasobności w składniki pokarmowe.produkcja rododendrony